Ribbad mållsäckmal
Coleophora clypeiferella O. Hofmann, 1871

Ribbad mållsäckmal Coleophora clypeiferella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora clypeiferella O. Hofmann, 1871. Ribbad mållsäckmal förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i en frösäck på målla, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer