Klintgrönglanssäckmal
Coleophora paripennella Zeller, 1839

Klintgrönglanssäckmal Coleophora paripennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora paripennella Zeller, 1839. Klintgrönglanssäckmal förekommer sällsynt från Sm till To. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en rörsäck på bl. a. svartklint och åkertistel. Synonym Coleophora aereipennis Wocke, 1876

Mediafiler på webben
Läs mer