Fjällvideplattmal
Agonopterix arctica (Strand, 1902)

Fjällvideplattmal Agonopterix arctica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix arctica (Strand, 1902), hane. Fjällvideplattmal förekommer sällsynt i norra Sverige. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever på hopspunna blad av glansvide.

Mediafiler på webben
Läs mer