Videplattmal
Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)

Videplattmal Agonopterix conterminella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix conterminella (Zeller, 1839). Videplattmal förekommer tämligen allmänt i nästan hela landet. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever i hopspunna skottspetsar av vide.

Mediafiler på webben
Läs mer