Poppelblekmaskspinnare
Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)

Poppelblekmaskspinnare Tethea or T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, larv. Poppelblekmaskspinnare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på asp och poppel, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer