Gulhövdat plattfly
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775)

Gulhövdat plattfly Conistra erythrocephala T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775). Gulhövdat plattfly förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 32-42 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer