Nejliksäckmal
Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855

Nejliksäckmal Coleophora dianthi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855. Nejliksäckmal förekommer tämligen sällsynt i Sk samt från Sö till Me. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i en rörsäck på nejlika.

Mediafiler på webben
Läs mer