Silverstreckad säckmal
Coleophora chalcogrammella Zeller, 1839

Silverstreckad säckmal Coleophora chalcogrammella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Coleophora chalcogrammella Zeller, 1839. Silverstreckad säckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i en rörsäck på arv.

Mediafiler på webben
Läs mer