Nätrörsäckspinnare
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)

Nätrörsäckspinnare Taleporia tubulosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783). Nätrörsäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd hos hanen 15-20 mm. Huvudhår gulbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna gulgrå med ett mörkgrått nätmönster. Detta skiljer den från Taleporia borealis som saknar nätmönster. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 5-7 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brunaktig med grå analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Taleporia borealis.

Biologi

Habitat

Finns i alla miljöer.

Associationer

Värdväxter: Lavar, mossor, alger.

Beteende

Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Den säckbärande larven lever på lavar, mossor och alger. Säckens längd 14-20 mm, rundat trekantig samt klädd med sand, i framdelen kan det även finnas fragment av döda insekter. Den har en ettårig utveckling.

Utbredning

Påträffas allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer