Gråtrut
Larus argentatus Pontoppidan, 1763

Gråtrut Oona Räisänen

Texter: Tove von Euler, Thord Fransson CC-BY


Beskrivning

Gråtruten liknar en fiskmås, men är större och har kraftig gul näbb med en röd fläck. Liksom fiskmåsen ses den ofta i städer, där den genomsöker människornas avfall i jakt på föda. Det svenska beståndet uppskattas till omkring 61 000 häckande par (2012).

Biologi

Längd 55-67 cm.
Gråtruten har ljusa ögon och kraftig gul näbb med en röd fläck på undernäbben. Ovansidan är ljusgrå och vingspetsarna är svarta med små vita prickar. Svenska gråtrutar har oftast skära ben, men på andra håll kan de vara gula. I vinterdräkt är fåglarna ibland brunstrimmiga på huvudet. Unga gråtrutar är brunspräckliga med mörk näbb och mörka ögon.

Habitat

Gråtruten häckar främst längs kusten. Den förekommer också vid de större sjöarna samt lokalt vid andra sjöar i landets södra och mellersta delar. Arten är talrikast i skärgårdsområden, där den ofta häckar i kolonier.

Migrering

Flyttar i oktober-november till Västeuropa och återvänder i mars-april. En del individer övervintrar vid isfria vatten upp till Mellansverige. Fåglar från Finland och västra Ryssland övervintrar regelbundet i Sverige.

Födoval

Gråtruten är allätare, och födan består bland annat av fisk och fiskavfall, fågelungar, as, musslor, havsborstmaskar och säd.  

Beteende

Ses ofta glida fram längs med stränderna med raka utsträckta vingar. De häckar både i stora kolonier och i enstaka par. Gråtruten söker ofta föda på soptippar, i fiskehamnar och i närheten av fiskebåtar. 

Fortplantning

Paret håller ofta ihop hela livet. Hanen och honan bygger tillsammans det skålformade boet av växtmaterial. I april-maj lägger honan lägger 2-3 ägg, som ruvas i 28-30 dagar. Äggen är beigeaktiga med grå, rödbruna och brunsvarta fläckar och är ca 69 mm långa och 45 mm breda. Ungarna lämnar boet efter 2-3 dagar, är flygfärdiga efter 35-40 dagar och självständiga strax därefter.

Utbredning

Arten förekommer i många olika raser och häckar runt hela norra halvklotet, men saknas i rent arktiska områden.


Mediafiler på webben
Läs mer