Munkbomal
Monopis monachella (Hübner, 1796)

Munkbomal Monopis monachella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Monopis monachella (Hübner, 1796). Munkbomal.

Beskrivning

Vingbredd 12-18 mm. Huvudhår vita. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna flammigt brunsvarta med blå punkter och en stor vit fläck på framkanten. Hyalinfläcken i den ljusa fläcken mot framkanten. Bakvingar ljusgrå.

Biologi

Habitat

Finns i skilda miljöer men oftast i jordbruksmark.

Associationer

Larvföda: Spybollar, djurhudar, as m. m.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven lever främst i fågelbon.

Utbredning

Sällsynt påträffad i kusttrakter från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer