Tågvecklare
Bactra lancealana (Hübner, 1799)

Tågvecklare Bactra lancealana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bactra lancealana (Hübner, 1799). Tågvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-17 mm. Larven lever i april juni i stjälken på tåg, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer