Gulkragad ekdvärgmal
Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)

Gulkragad ekdvärgmal Ectoedemia albifasciella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871). Gulkragad ekdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6,5 mm. Huvudhår och krage orangegula, ögonlock gulvita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med med ett mer eller mindre avbrutet, gulvitt tvärband. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus robur.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är gulvit och gör en fläckmina med exkrementerna utspridda. Kokongen är brunaktig.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Dalarna. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Gulkragad ekdvärgmal Ectoedemia albifasciella i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer