Klöverspinnare
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775)

Klöverspinnare Lasiocampa trifolii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona, larv. Klöverspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 40-60 mm. Larven lever på diverse ärtväxter, förpuppning i en brun kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer