Gulhakad röllekrotvecklare
Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)

Gulhakad röllekrotvecklare Dichrorampha petiverella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758). Gulhakad röllekrotvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever från september till april i roten av rölleka, prästkrage och nysört, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer