Ljus röllekrotvecklare
Dichrorampha plumbagana (Treitshke, 1830)

Ljus röllekrotvecklare Dichrorampha plumbagana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichrorampha plumbagana (Treitshke, 1830). Ljus röllekrotvecklare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 10-15 mm. Larven lever från september till april i roten av rölleka, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer