Suddig tågsäckmal
Coleophora glaucicolella Wood, 1892

Suddig tågsäckmal Coleophora glaucicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora glaucicolella Wood, 1892. Suddig tågsäckmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en rörsäck på tåg.

Mediafiler på webben
Läs mer