Lansettvingad malmätare
Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)

Lansettvingad malmätare Eupithecia lanceata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia lanceata (Hübner, 1825). Lansettvingad malmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever på gran, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer