Lärkmalmätare
Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)

Lärkmalmätare Eupithecia lariciata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia lariciata (Freyer, 1841). Lärkmalmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever på lärk, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer