Kärrgräshoppa
Mecostethus grossus (Linnaeus, 1758)

Hona av kärrgräshoppa, Mecostethus grossus. Längs täckvingkanten löper ett gult, eller grönaktigt, brett band . T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Mecostethus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Arten förväxlas sällan med några andra arter. Övriga grönfärgade gräshoppor med långa vingar har betydligt mindre kroppsstorlek.

Beskrivning

Längd hane 16-25 mm, hona 22-39 mm. Övervägande grönt olivfärgad eller gulaktig, men ibland är grundfärgen rödaktigt rosafärgad. Bakbensknäna och de kraftiga taggarna på bakbenen är svarta. Det svarta står i tydlig kontrast mot benens övervägande gula färg. Låren är oftast till viss del bjärt rödfärgade. Längs täckvingkanten löper ett brett gult eller grönaktigt band. Halssköldens sidolister är raka och nästan parallella framtill, men vinklar utåt baktill. Har långa vingar som i vila når en bra bit förbi bakbensknäna.

Biologi

Habitat

Den lever framförallt i riktigt fuktiga miljöer, såsom mossar, kärr och andra våtmarker, med ofta rik växtlighet. Den kan finnas på ganska hårt betade strandängar och ibland på något torrare, men frodig, ängsmark.

Beteende

Läte. Knäppljud som brukar åstadkommas med ett bakben i taget. Knäppandet är mycket karakteristiskt och ofta hörs flera distinkta knäpp i en lång serie.

Utbredning

Allmänt förekommande i hela landet, men är starkt hotad på europeiska kontinenten.


Mediafiler på webben
Läs mer