Gräshoppor
Acrididae

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BYNyckel

Enkel dichotom bestämningstabell för egentliga gräshoppor, familj Acrididae
Urban Wahlstedt 9 febr 2013

1. Halssköld med sidolister……….2 - Halssköld utan sidolister. . Panna och hjässa i rät vinkel. Ofta större arter……19

2. Antenner helt igenom trådformade…………………………………………..4 - Antenner med förtjockad eller tillplattad spets…………………………………..3

3. Semaforliknande antenner med vit spets. Medelstor art, 14 – 24 mm……. Större klubbgräshoppa Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758) - Antenn enfärgad med liten klubba eller endast tillplattad längst ut. Liten art, 11 – 16 mm…… Mindre klubbgräshoppa Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

4. Halssköldens sidolister otydligt inåtbuktade………….5 - Halssköldens sidolister markant inåtbuktade…………..13 5. Täckvingar ungefär av bakkroppens längd eller längre……8 - Täckvingar ungefär lika korta som huvud och halssköld tillsammans. Honor hos tre arter…..6

6. Långsträckt , 22 - 30 mm, enfärgat grå eller beige med röda bräm på baklåren. Panngropar saknas. Guldglans i vissa lägen…… Guldgräshoppa Chrysochraon dispar(Germar, 1831-35) - Normalstor, 16 – 23 mm, med beige, grå eller gröna färger. Ett par gropar i pannan………………………………………………..7

7. Vanlig i frodiga gräsmarker. Halssköldens tvärskåra strax bakom mitten. Sällan röda bakben……. Kortvingad ängsgräshoppa Chorthippus parallellus (Zetterstedt, 1821) Synonym C. longicornis (Latreille 1804) - I myrar och mossar. Halssköldens tvärskåra i mitten. Ofta röda bakben… Myrgräshoppa Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)

8. Varierande antennlängd. Bakvingar välutvecklade. Täckvingar når som regel åtminstone till bakknäna, som ibland är lite mörka ………………………………………………………….…..11 - Antenner av halva kroppslängden. Förkrympta bakvingar. Täckvingar oftast kortare än bakkroppen. Bakknän skarpt svarta. Hanar av tre arter.………………………………………………….…9

9. Glänsande grön eller gulaktig. Långsträckt utskott bak. Panngropar saknas. Guldglans i vissa lägen…… Guldgräshoppa Chrysochraon dispar(Germar, 1831-35) - En- eller flerfärgat i beige, grå eller grönt. Ett par gropar i pannan……………………………………..10

10. Vanlig i frodiga gräsmarker. Halssköldens tvärskåra strax bakom mitten. Sällan röda bakben…….. Kortvingad ängsgräshoppa Chorthippus parallellus (Zetterstedt, 1821) Synonym C. longicornis (Latreille 1804) - I myrar och mossar. Halssköldens tvärskåra i mitten. Ofta röda bakben…Myrgräshoppa Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)

11. Storväxt, uppemot 39 mm, eller med vingar som räcker en bra bit förbi bakknäna. Baklår med röda bräm…. Kärrgräshoppa Mecostethus grossus (Linnaeus, 1758) - Normalstor, högst 24 mm, med vingar som på sin höjd når ungefär till bakknäna……12

12. Halssköldens sidolister liksom utdragna frånvända parenteser……… Strandängsgräshoppa Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) - Halssköldens sidolister liksom utdragna spegelvända ”S” …… Sydängsgräshoppa Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)

13. Halssköldens sidolister vinkelaktigt inåtbuktade…………………………..15 Halssköldens sidolister båglikt inåtbuktade. Buk nästan kal…………..14

14. Palper enfärgat ljusa. Inget rödaktigt på bakkroppen. …Grön ängsgräshoppa Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) - Palper mörka med kontrasterande vita ändar. Rött på bakkroppen. ……… Rödgumpgräshoppa Omocestus ventralis (Zetterstedt, 1821) Synonym O..rufipes (Zetterstedt, 1821)

15. Täckvingar med stora fönsterliknande fält i mitten. Buk nästan kal………18 - Täckvingar, utan stora fönsterliknande fält i mitten…….16

16. Täckvingar, når alltid förbi bakknäna, Normalstora, 13 – 25 mm, med lurviga framben och buk…….17
- Täckvingar når på sin höjd till bakknäna. Liten art, 11 – 19 mm, med kal buk. Skiljs från mindre klubbgräshoppan genom att huvudet här är kortare än halsskölden… Alvargräshoppa Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)

17. Längd hane 13 – 15 mm, hona 16 – 22 mm. Hanens främre täckvingekant med kraftigt utvidgat fönsterlikt fält. Svårskild i övrigt. … Slåttergräshoppa Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) - Längd hane 14 – 18 mm, hona 19 – 25 mm. Hanens främre täckvingekant med svagt utvidgat fönsterlikt fält. Svårskild i övrigt. … Backgräshoppa Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)

18. Normalstor, 13 – 22 mm, med ofärgade bakvingar. Täckvingarna når endast till bakknäna……… Solgräshoppa Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758) - Ganska stor, 18 – 29 mm, med mörka bakvingar. Åtminstone hanens täckvingar når förbi bakknäna…… Skärrande gräshoppa Stauroderus scalaris (Fischer-Waldheim, 1846)

19. Kraftiga arter med förkrympta vingar. Kägelformat utskott mellan frambensfästena……………20 - Långa välutvecklade vingar . Inget utskott mellan frambenen……………………………………..21

20. En vingbredd mellan vingspetsarna…Skogsgräshoppa Podisma pedestris (Linnaeus, 1758 - Betydligt smalare än en vingbredd mellan vingspetsarna……. Fjällgräshoppa Melanoplus frigidus(Boheman 1846)

21. Skarpt färgade bakvingar………………………………………………………………………….22 - Genomskinliga bakvingar. Jättestor art, 30 – 75 mm… Europeisk vandringsgräshoppa Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)

22.Blå bakvingar. … Blåvingad gräshoppa Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) - Rödaktiga bakvingar………………………………………………………………………………….23

23. Klarröda bakvingar. ……….. Trumgräshoppa Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) - Rosafärgade bakvingar..……… Rosenvingad gräshoppa Bryodema tuberculata (Fabricius 1775)

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer