Mindre molnbrämknoppvecklare
Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)

Mindre molnbrämknoppvecklare Apotomis sororculana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839). Mindre molnbrämknoppvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-20 mm. Larven lever i augusti september mellan sammanspunna blad på björk, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer