Tidig gråvecklare
Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)

Tidig gråvecklare Cnephasia communana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851). Tidig gråvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 18-22 mm. Larven är ej känd.

Mediafiler på webben
Läs mer