Vinterkronmal
Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, 1855

Vinterkronmal Bucculatrix humiliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, 1855. Vinterkronmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår brunaktiga, ögonlock gråbruna. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brungrå, prickade med mörkbruna och vita fjäll. Vid vingens mitt finns en fläck på framkanten samt en på bakkanten, inramade av vita fjäll. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och buskmarker, längs vägkanter och liknande.

Associationer

Näringsväxt: Achillea.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven är grön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer från Småland till Norrbotten. I övriga Norden finns den i södra Norge, Finland men saknas i Danmark. Synonymer Bucculatrix obscurella Klemensiewicz, 1899, Bucculatrix capreella Krogerus, 1952

Mediafiler på webben
Läs mer