Klipplavmal
Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851)

Klipplavsmal Infurcitinea albicomella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851). Klipplavsmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-9 mm. Huvudhår vita. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna gråvita med inslag av mörka fjäll. Såväl teckning som färg är ganska variabel. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i klippiga, kustnära miljöer.

Associationer

Värdväxter: Stenlavar.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven tros leva på stenlavar.

Utbredning

Påträffas sällsynt längs kusten från Blekinge till Uppland samt Bohuslän. I övriga norden finns den på Bornholm i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer