Eklavmal
Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849)

Eklavsmal Infurcitinea argentimaculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849). Eklavsmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår ockragula till bruna. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna svartbruna med svag kopparglans och en silvervit teckning. Bakvingar mörkbruna.

Biologi

Habitat

Finns i ekskogar.

Associationer

Värdväxter: Lavar.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. På dagen kan den ofta ses vilande på ekstammar.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i långa rörformiga gångar på lavar.

Utbredning

Påträffas sällsynt längs kusten från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i östra Danmark, i Östfold, Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer