Vitribbad mållsäckmal
Coleophora jaernaensis Björklund & Palmqvist, 2002

Vitribbad mållsäckmal Coleophora jaernaensis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Coleophora jaernaensis Björklund & Palmqvist, 2002. Vitribbad mållsäckmal har hittills tagits i Sö, Up och Vs. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever på svinmålla.

Mediafiler på webben
Läs mer