Smultronbladskärare
Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Smultronbladskärare Incurvaria praelatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermüller, 1775). Smultronbladskärare.

Beskrivning

Vingbredd 11-14 mm. Huvudhår ockragula. Antennerna drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med svag purpurglans. På vingens bas finns en liten ljus fläck. På framkanten finns en ljus, trekantig fläck och på yttre bakkanten en liknande. Mot vingens bas finns ett ljust tvärband. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns främst i fuktiga miljöer.

Associationer

Näringsväxter: Fragaria, Filipendula, Geum, Rosa.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger från början av juni till slutet av juli. Larven lever på diverse örter. Den unga larven gör först en fläckmina därefter skär den ut en säck av bladbitar och firar ned sig på marken där den äter av vissna blad. Efter övervintring förpuppas den till våren.

Utbredning

Är allmänt påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer