Blåbärsbladskärare
Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)

Blåbärsbladskärare Incurvaria oehlmanniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796). Blåbärsbladskärare.

Beskrivning

Vingbredd 13-16 mm. Huvudhår orangegula. Antennerna drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med svag purpurglans. På vingens framkant finns en eller två ljusa fläckar och på bakkanten finns två tydliga ljusa fläckar varav den inre är något större och trekantig. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns främst i skogsmiljöer samt i norra delen av landet på myrar.

Associationer

Näringsväxter: Betula, Carpinus, Cornus, Fagus, Rubus, Vaccinium myrtillus .

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger från mitten av juni till slutet av augusti. Larven lever på diverse buskar och lövträd. Den unga larven gör först en fläckmina därefter skär den ut en säck av bladbitar och firar ned sig på marken där den äter av vissna blad. Efter övervintring förpuppas den till våren.

Utbredning

Är allmänt påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer