Litet stamfly
Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908)

Litet stamfly Amphipoea crinanensis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908). Litet stamfly förekommer sällsynt från Sk till Ås. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever i stjälk och rötter på bl. a. svärdslilja, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer