Apelspinnmal
Yponomeuta malinellus Zeller, 1838

Apelspinnmal Yponomeuta malinellus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Yponomeuta malinellus Zeller, 1838. Apelspinnmal.

Beskrivning

Vingbredd 18-25 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar. Bakvingar gråbruna. Svår att genom utseendet skilja från Yponomeuta padellus och Yponomeuta cagnagellus.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och trädgårdar där det växer äppelträd.

Associationer

Näringsväxt: Malus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När äppelbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland samt Härjedalen, Jämtland och Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer