Slånspinnmal
Yponomeuta padellus (Linnaeus, 1758)

Slånspinnmal Yponomeuta padella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Yponomeuta padellus (Linnaeus, 1758). Slånspinnmal.

Beskrivning

Vingbredd 17-22 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar. Bakvingar gråbruna. Svår att genom utseendet skilja från Yponomeuta malinellus och Yponomeuta cagnagellus.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta miljöer där det växer slån.

Associationer

Näringsväxt: Prunus spinosa.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När slånbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Jämtland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer