Trollsländor
Odonata

Familjer av svenska trollsländor T2 Göran Liljeberg

Texter: Mats W Pettersson CC-BYBeskrivning

Trollsländor kännetecknas av två par stora vingar med ett rikt ribbnät, lång och smal bakkropp, stora fasettögon och borstlika antenner. Vingarna är styva och prasslar ofta i flykten. De är inte kopplade utan kan röras oberoende av varandra. Trollsländor är mycket goda flygare som kan stå stilla och även flyga baklänges. De tillhör de största insekterna i Sverige med vingbredd upp till 110 mm.

Trollsländorna håller sina vingar rakt ut åt sidorna vid vila, medan flick- och jungfrusländorna (som ingår i denna insektsordning tillsammans med trollsländorna själva) håller dem ihoplagda längs den långsmala kroppen. Benen hålls framåtriktade för att fungera som en effektiv fångstkorg. Ögonen är mycket stora.

Flick- och jungrusländornas tre bladformiga eller trekantiga utskott från bakkroppsspetsen fungerar som gälar som de andas med under vattnet.

Ordningen delas in i två underordningar, dels de stora egentliga trollsländorna med fram- och bakvingar olika och dels de minde jungfrusländor och flicksländor där fram- och bakvingar är likadana.

Biologi

Födoval

Trollsländorna äter andra insekter t.ex. flugor och myggor.

Livscykel

Larverna som även kallas nymfer lever alltid i vatten, ibland upp till fem år, de är glupska rovdjur. Larverna har en fångstmask som kan vikas ihop och slungas ut för att fånga fiskyngel, grodlarver eller andra insektslarver.

När larverna skall ombildas till fullvuxna sländor kryper de upp på en växtstjälk, gren eller sten där de den färdiga sländan kan krypa fram ur larvskalet.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer