Glasbjörksguldmal
Phyllonorycter cavellus (Zeller, 1846)

Glasbjörksguldmal Phyllonorycter cavella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter cavellus (Zeller, 1846). Glasbjörksguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår smutsbruna framtill, vita baktill. Antenner ringade men svarta i yttersta antennlederna, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande orangebruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. Den innersta flyter ofta samman med bakkantshaken. På bakkanten fins tre hakar samt en avlång, vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en vitkantad, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i kärr och mossmarker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven lever i en undersidig, stor mina. Förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge, och Finland. Mina av Glasbjörksguldmal Phyllonorycter cavellus i björkblad.

Mediafiler på webben
Läs mer