Väddhakvecklare
Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Väddhakvecklare Rhopobota stagnana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775). Väddhakvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Me. Vingbredd 12-18 mm. Larven lever i juni och augusti september i rotbladen respektive blomkorgarna av vädd, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Tortrix fractifasciana Haworth, 1811

Mediafiler på webben
Läs mer