Blåbärshakvecklare
Rhopobota myrtillana (Humphrey & Westwood, 1845)

Blåbärshakvecklare Rhopobota myrtillana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhopobota myrtillana (Humphrey & Westwood, 1845). Blåbärshakvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i juli augusti i längs stjälken sammanspunna blad av blåbär och odon, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Grapholita vacciniana Lienig & Zeller, 1846

Mediafiler på webben
Läs mer