Rödflammigt backfly
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)

Rödflammigt backfly Parastichtis suspecta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817). Rödflammigt backfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-33 mm. Larven lever mellan sammanspunna skott och blad av björk och sälg, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer