Ockragult rovfly
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)

Ockragult rovfly Cosmia trapezina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758). Ockragult rovfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer