Kilstreckad klintsäckmal
Coleophora conspicuella Zeller, 1849

Kilstreckad klintsäckmal Coleophora conspicuella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora conspicuella Zeller, 1849. Kilstreckad klintsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sm till Vg. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i en skidsäck på svartklint.

Mediafiler på webben
Läs mer