Kilstreckad fältmalörtsäckmal
Coleophora vibicigerella Zeller, 1839

Kilstreckad fältmalörtsäckmal Coleophora vibicigerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora vibicigerella Zeller, 1839. Kilstreckad fältmalörtsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till GS. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i en skidsäck på fältmalört.

Mediafiler på webben
Läs mer