Linjerad gullrissäckmal
Coleophora amellivora Baldizzone, 1979

Linjerad gullrissäckmal Coleophora amellivora T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Coleophora amellivora Baldizzone, 1979. Linjerad gullrissäckmal förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i en rörsäck på gullris. Synonym Coleophora lineariella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer