Dekorativ bladkantmal
Carpatolechia decorella (Haworth, 1828)

Dekorativ bladkantmal Carpatolechia decorella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Carpatolechia decorella (Haworth, 1828). Dekorativ bladkantmal förekommer tämligen allmänt från Sm till Vr. Vingbredd 11-15 mm, fjärilen varierar avsevärt vad gäller färgteckning från ljusgrått till nästan svart. Larven lever mellan sammanspunna blad av ek. Synonym Gelechia humeralis Zeller, 1839

Mediafiler på webben
Läs mer