Blåklockemalmätare
Eupithecia denotata (Hübner, 1813)

Blåklockemalmätare Eupithecia denotata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia denotata (Hübner, 1813). Blåklockemalmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 19-22 mm. Larven lever på blommor och frukter av blåklockor, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer