Björnflokemalmätare
Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852

Björnflokemalmätare Eupithecia tripunctaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852. Björnflokemalmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 17-23 mm. Larven lever på blommor och frukter av diverse flockblomstriga växter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer