Kärrtofsspinnare
Orgyia recens (Hübner, 1819)

Gulfläckig fjädertofsspinnare Orgyia recens T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Orgyia recens (Hübner, 1819), hane, hona, larv. Gulfläckig fjädertofsspinnare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 26-32 mm, honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Orgyia gonostigma sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer