Stenfruktvecklare
Hedya pruniana (Hübner, 1799)

Stenfruktvecklare Hedya pruniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hedya pruniana (Hübner, 1799). Stenfruktvecklare förekommer allmänt från Sk till Dr. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever i april maj främst mellan sammanspunna blad på slån, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer