Styvskinnmal
Nemapogon gliriellus (Heyden, 1865)

Styvskinnmal Nemapogon gliriella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Nemapogon gliriellus (Heyden, 1865). Styvskinnmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-17 mm. Huvudhår vita. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med brun teckning. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmiljöer med död ved.

Associationer

Värdväxter: Stereum rugosum, S. hirsutum.

Beteende

Fjärilen flyger på natten.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever på tickor.

Utbredning

Hittills enbart påträffad i Småland, Långemåla 3 juli 2010. I övriga Norden saknas den.

Mediafiler på webben
Läs mer