Maskrosgrundvecklare
Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Maskrosgrundvecklare Celypha striana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775). Maskrosgrundvecklare förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i april maj i roten på maskros, förpuppning i en kokong nära eller i roten.

Mediafiler på webben
Läs mer