Klövergrönglanssäckmal
Coleophora mayrella (Hübner, 1813)

Klövergrönglanssäckmal Coleophora mayrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora mayrella (Hübner, 1813). Klövergrönglanssäckmal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i en rörsäck på vitklöver. Synonym Porrectaria spissicornis Haworth, 1828

Mediafiler på webben
Läs mer