Mindre bastardsvärmare
Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775)

Liten bastardsvärmare Zygaena viciae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775). Liten bastardsvärmare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever på bl. a. kärringtand, gökärt, vial och klöver, förpuppning i en gulaktig kokong. Synonym Zygaena meliloti Esper, 1793

Mediafiler på webben
Läs mer